Radiolase, behandling av blodkar i ansikt

Sprengte blodkar i ansiktet oppleves av mange som kosmetisk skjemmende. Karlaser er oftest den aller best egnede behandlingen mot sprengte blodkar i ansiktsregionen.

Det er gjerne nødvendig med en serie på 2-4 behandlinger for å oppnå ønsket resultat.

Dr Bondevik på Facebook