Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier

Mojgan er utdannet spesialsykepleier fra Høyskolen i Akershus hvor hun også jobbet i 6 år som psykiatrisk sykepleier. De senere årene har Mojgan spesialisert seg som kosmetisk dermatologisk sykepleier.

Dermatolog, spesialist i hudsykdommer

Dr. Bondevik er et kjent navn i bransjen og har drevet privat hudlegeklinikk på Nordstrand i en årrekke inntil mars 2017. Hudlege Bondevik driver nå hudlegepraksis med offentlig avtale på fulltid, men viderefører sin kompetanse innen kosmetisk hudbehandling ved Dr. Bondeviks Privatklinikk der han er ca. en kveld i uken. 

Dr Bondevik på Facebook