Dr. Bondevik

bondevik_2_bw_liten

 

Utdannelse

 

Realfag

Universitet i Trondeheim, nå NTNU

Grunnfag i statistikk I, II og III

 

Økonomi

Diplomøkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt.

 

Lege

Dr Bondevik er utdannet ved Moorhead State University, Minnesota USA, ved Georg August Universität Göttingen og Eberhard-Karls-Universität i Tübingen, Tyskland.

 

Spesialisering innen hudsykdommer

Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå ved professor Beck, Ullevål universitetssykehus (OUS) ved professor Thune, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø ved professor Falk

 

Praksis som hudlege

Ulike hud-avdelinger i Norge, Sverige og Tyskland, bl.a som overlege og klinisk stipendiat ved Universitetssykehuset i Nordnorge(UNN).

Ved siden av tradisjonell behandling av hudsykdommer (vorter, akne, føflekker, eksem, psoriasis, allergiutredninger etc.) har jeg spesialisert meg innen ortomolekylær medisin (vitamin og mineralterapi) i behandlingen av eksem og psoriasis.

Min første erfaring innen kosmetisk medisin har jeg bl.a. fra Klinikk Bunæs (dr. Jarl Bunæs) og Aestehtic Clinic (faciomaxillariskirurg dr. med. Stein Tveten), som jeg fortsatt har et nært samarbeid med.

Ved siden av klinisk arbeid driver jeg forskning og er en aktiv foredragsholder. Samtidig er jeg ansvarlig lege for markedsføringen av kremserien Cuvget.

I dag driver jeg Dr. Bondeviks Hudklinikk i Oslo med tre ansatte.

 

Vitenskapelige artikler

En dobbel blind studie innen rynke-oppfyllende injeksjoner; en multicenterstudie
som pågikk i Oslo, Uppsala, Sverige og i USA, er publisert i det amerikanske tidsskriftet Plastic and Reconstructive Surgery: nr 115, 2005 .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bj%C3%B8rn%20bondevik%20stein%20tveten

En studie innen ortomolekylær medisin (vitamin- og mineralterapi av atopisk eksem) er publisert i det engelske hudlegetidsskriftet Journal of Dermatological Treatment:
nr 2, volum 17, 2006. Les studien her:  Studie Atopisk eksem

 

CV Dr. Bjørn E. Bondevik
Curriculum vitae Dr. Bjørn E. Bondevik f. 1958.

 

Praksis
1997: Etablert helprivat hudklinikk – Dr. Bondeviks Hudklinikk på Munkerud, Nordstrand i Oslo.

1995-1997: Hudavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø (nå UNN, Universitetssykehuset i Nord Norge). Poliklinikk, sengepost og det siste året som amanuensis ved universitetet og overlege ved poliklinikken, Professor Edvard Falk.

1993-1994: Hudavdelingen ved Ullevål sykehus (nå Oslo Universitetssykehus). Poliklinikk og sengepost, Professor Per Thune.

1991 – 1993: Hudkliniken ved Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Sverige.
Poliklinikk og sengepost Professor Owe Bäck

1990 -1991: Allmenpraktiker ved Møllenberg legesenter, Trondheim.

1989 – 1990: Løytnant ved Akershus Festning, Oslo militære legekontor.

1989: Distrikt turnustjeneste ved Alta legesenter.

1988 – 1989: Allmenpraktiker ved Lundamo legesenter, Trondheim.

1988: Praksis ved medisinsk avdeling og nevrokirurgisk avdeling ved Universitätsklinikum Tübingen, Tyskland.

1987 – 1988: Turnustjeneste ved Kongsberg sykehus.

 

Utdannelse

 

1999: Kaptein i Hærens Sanitet, utnevnelse etter NATO-øvelsen Battle Griffin i Norge.

1997: Spesialist i dermatovenerologi.

1991 – 1994, 1995-97: Utdannelse ved hudavdelinger, se over”praksis”.

1989: Autorisasjon som lege.

1988: Cand. med. Universität Tübingen, Tyskland.

1981 – 1986: Medisinstudiet, Göttingen og Tübingen, Tyskland.

1979 – 81: Diplomøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt, Bekkestua i Bærum.

1978-1979: Premedical school, Moorhead State University, Minnesota USA.

1977-1978 : Grunnfag statistikk ved Universitet i Trondheim, nå NTNU.

1977: Examen artium, Trondheim Katedralskole.

 

Forskning/artikler
1. Kasus enkeltpasient Hudavdelingen, Ullevål sykehus 1994.Contact allergy due to tea tree oil and cross-sensitization to colophony. Contact dermatitis. 1994 Aug;31(2) : 124-5 Eriksen B, Selvaag E, Thune P. Department of Dermatology, Ulleval Hospital, University of Oslo, Norway. Publication Types: Case Reports

  1. Perlane vs Zyplast En multisenter randomisert dobbel blindstudie 2004
    A randomized, evaluator-blind multicenter comparison of the efficacy and tolerability of Perlane® versus Zyplast® in the correction of nasolabial folds
    Bjørn E Bondevik, Christer Lindqvist, Stein Tveten and Dan Fagrell.
    Plastic and Reconstructive Surgery 2005 : 115: 282-289.
  2. Atopisk dermatitt og kosttilskudd. “ Atopic dermatitis and dietary supplements : a study with supplements of omega 3,6 fatty acids, vitamins and minerals in patients with atopic dermatitis”. Bondevik, Bjørn E, MD, Dotterud, LK, MD, PhD.Journal of Dermatology 2006,
  3. Atopisk eksem og kosthold, Best Practice, 2011 april (4) : 6-11

 

Medlemsskap
Den norske lægeforening, MDnlf

Norsk forening for dermatologi og venerologi